Pelayanan yang Membahagiakan


Pelayanan yang Membahagiakan

DeskripsiPenulisSpesifikasi
Petunjuk untuk Melayani Sesama Secara Kristiani

PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN ini memperkenalkan petunjuk Roh Nubuat dalam pekerjaan yang selama ini sulit menjangkau hati dan memenangkan jiwa, melalui kebaikan terhadap lingkungan. Inilah satu jenis penginjilan untuk penarikan jiwa dengan mana banyak anggota Masehi Advent Hari Ketujuh mengenalnya tetapi hanya secara kebetulan, namun satu sarana yang paling tepat memperkenalkan Kristus dan Kekristenan kepada perhatian orang-orang di seluruh dunia. Itu adalah satu pekerjaan yang menjanjikan hasil dan upah.

Penulis menyajikan kepada pembaca, bukan hanya dengan persepsi yang cocok yang berisi kata-kata lengkap sang penulis tentang jenis penginjilan ini, tetapi selama bertahun-tahun, walaupun sibuk di rumah dengan tugas sebagai jurukabar Tuhan, dia sering dengan tak menyadari sesungguhnya, dia sementara memberikan contoh bilamana hatinya tertarik kepada mereka yang berkekurangan di sekitarnya.

Catatan riwayat hidup Ellen G. White tentang penginjilan yang tidak mementingkan diri sebagai pekerja yang membahagiakan ini, dikutip dari catatan harian dan surat-suratnya, sebagaimana terdapat dalam rujukan buku ini, sebaiknya dibaca dengan teliti dan dengan minat besar, dan tentu juga dibaca dengan cermat. Kalau caranya dilakukan seperti demikian, pembaca akan segera mendapati bahwa pelayanan yang membahagiakan yang ditujukan kepada jemaat itu bukan hanya pelayanan masyarakat tetapi satu pelayanan kasih dan usaha penarikan jiwa—pelayanan yang membahagiakan, jenis yang paling tinggi mutunya.